home onze vereniging activiteiten Forum verslagen Fotoalbums Contact
DEEL 2 : MEMORIAAL MUSEUM PASSENDALE
Terug naar "algemene bladzijde Tommy Tucker Fietstocht"

Deze tentoonstelling is gevestigd in het Kasteel van Zonnebeke.Het hele kasteel staat ter beschikking : kelder, GV en 1e verdieping.

Het kasteel waar het museum zich bevindt, werd in W.O. I verwoest. Het nieuwe kasteel in Normandische stijl werd in 1925 heropgebouwd en was eigendom van de familie Iweins.

Emmanuel Iweins overleed op 4 februari 1957, een klein jaar na zijn echtgenote. Het kasteel bleef nu bewoond door de ongehuwde dochter Denise. Het kasteel verviel. Op 15 januari 1980 kon de gemeente het kasteel, de bijgebouwen en het park, samen 11 ha, aankopen. De gemeente heeft het kasteel opgeknapt en de wandelpaden en de vijver heraangelegd .

Onze groep wordt in twee gesplitst, één ervan gaat verder met de Tynecotgids Frans en de andere met de gids die u hiernaast ziet op de foto.

J e kan er de vijf slagen bij Ieper doorlopen aan de hand van fotomaterialen historische voorwerpen .

Het 2de zaaltje gaat over de eenheden en hun uniformen.Links een foto genomen in het 2de zaaltje. We zien Fransen gekleed zoals in 1870.

Gasmaskers

We zien de enorme rugzakken waarmee de soldaten moesten zeulen, zo'n rugzak woog 30 à 35kg en daarmee moesten ze ook een 30-tal km per dag afleggen .
Aan iedere kerk stond een pomp (drinken) en eten vroegen ze aan de burgers.

We zien een rieten mand met de theeset voor de officieren.

In de zaal met alles voor de verdediging zien we handgranaten en maskers als bescherming tegen de giftige gassen.
De gids vertelt dat de vroegste bescherming tegen het giftige gas gewoon een zakdoek was , gedrenkt in urine, die men voor de mond hield. De ammoniak van de urine kon het chloorgas neutraliseren.

Vanaf 1915 begon ,men granaten af te schieten met fosgeen. Tegen deze nieuwe chemische strijdmiddelen als fosgeen bood de doek geen bescherming meer. Dit was de aanzet tot de ontwikkeling van gasmaskers met een absorptiefilter van koolstof
Op de foto hiernaast zien we dat zelfs de paarden een gasmasker droegen.

Passchendaele 1917. Na zijn succes vanaf 1915 met chloorgas had Professor Fritz Haber weer een nieuw strijdgas voor de Duitsers ontwikkeld, dat zuurstof onttrekt aan de lichaamsorganen, maar niet onmiddellijk verstikkend werkt. Mosterdgas dringt dwars door de kleding heen om eerst grote blaren op de huid te trekken. "Yperiet" is vervolgens ook vernietigend voor longen en ogen, het kan zelfs doofheid veroorzaken, en het kan uiteraard ook de dood door een uiteindelijke verstikking tot gevolg hebben. In de nacht van 12 op 13 juli bestookten de Duitsers het Front tussen Hooge en Wieltje, over een breedte van 3 kilometer, voor het eerst met een bombardement van mosterdgas. Na de ontploffing van de gasgranaten verspreidde het gas zich, zeg maar, verwaaide het, over het slagveld. In de nachten, die er die week op volgden, werden alle Britse troepen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Canadezen, vanaf Nieuwpoort aan de kust tot aan het bos van Ploegsteert langs de Franse grens, bestookt met mosterdgas.

Nog later kwamen de aanvallen met Blaukreuz.

Er is een zaal gewijd aan de Flanders I-Stellung.

Op 4 oktober bereiken de Britten de Flandern I-Stellung. Die linie willen de Duitsers koste wat kost verdedigen. Daarom wijken ze af van hun gebruikelijke tactiek en plaatsen ze al hun troepen in de voorste linie. Het resultaat is een bloedige catastrofe: 4 oktober wordt een zwarte dag voor de Duitsers. De Nieuw-Zeelanders veroveren ' s Graventafel en de 3e Australische Divisie doorbreekt de Flandern I-stelling bij het latere Tyne Cot Cemetery.

In deze kamer wordt er door de gids wat uitleg gegeven over de bunkers.
Een bunker had altijd verschillende uitgangen.
Boeren uit de streek braken de bunkers zelf af.

De volgende kamer is volledig gewijd aan de 3de Slag bij Ieper met foto's, kaarten, wapens, enz.

Dag per dag wordt hier opgegeven wat gebeurd is.

Twee derde van d e granaten is niet ontploft, en één derde van een miljoen is meer dan 300 000... ( ! )

Het volgend zaaltje heeft als thema "Het Duitse Lente-offensief".
Hiernaast een voorbeeld van een Duitse helm (met pin!).

Op 21 maart 1918 breekt de hel los over het gehele Westfront. De Duitse generaal Ludendorff voert overal bliksemaanvallen om door de geallieerde linies te breken.
Op 12 april 1918 slaan de Duitsers een bres in de Britse linie van ongeveer 48 km , ten zuidwesten van Ieper, nabij Hazebroek. Het Britse verzet verdedigt zich uit alle macht. Onder leiding van generaal Plumer lukt het hen de Duitsers tot staan te brengen langs de Leie op 17 april 1918 en de Duitse poging de Noord-Franse havens te bereiken is mislukt.
De slachting bij de Kemmelberg begint in de ochtend van 25 april 1918. De hele nacht hebben de Duitsers gasgranaten afgevuurd op de geallieerden, terwijl de Fransen hun stellingen met bombardementen vanuit vliegtuigen verdedigden. Om 06:00 uur bestormen de Duitse Alpenjagers de heuvel en de Fransen moeten zich terugtrekken op de Rodeberg en de Scherpeberg.

Volgend zaaltje: 5de Slag bij Ieper.

We komen in een zaaltje waar het wat frisser is, gewijd aan DOVO , de organisatie die instaat voor het vinden en ophalen van onontplofte oorlogsmunitie uit de Eerste Wereldoorlog . In onze streek is dat nog altijd jaarlijks meer dan 200 ton !
De volledige naam van deze ontmijningsdienst is: Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen.
Hun hoofdopdracht is het opruimen van munitie afkomstig van beide wereldoorlogen . In dit domein reageert DOVO op gemiddeld 3500 oproepen per jaar gaande van een handgranaat tot vliegtuigbommen van 500 kg en meer. In totaal wordt er per jaar ongeveer 250 ton munitie opgehaald, geneutraliseerd en vernietigd. Per jaar wordt er, voornamelijk in de Westhoek, een 10 ton "probleemmunitie" gevonden.
Een tweede opdracht die hierop aansluit behelst het ontmantelen van de chemische en toxische munitie van de Eerste Wereldoorlog .

In de v olgende zaal: kunst vanuit de tranchees.

 

En dan komt het hoogtepunt van dit bezoek aan het museum : de absolute blikvanger is een onderaardse gang met een communicatie- en verbandpost, hoofdkwartieren, werk- en slaapplaatsen,een atelier en een pompkamer. Het is de reconstructie van een ondergrondse schuilplaats uit 1917,
"We died in Hell, they called it Passchendaele". 'Passchendaele' - spreek op z'n Engels uit: passion-dale, 'vallei van het lijden' - is sinds W.O.I behalve een West-Vlaams dorp ook een wereldwijd begrip .

We lopen eerst door donkere, lange smalle gangen.
Lage korte britsen
Een soldaat is zijn geweer aan het repareren op een werkbank
Een soldaat zit te telegraferen met zijn overste

Een pomp die continu draait.

Hieronder : een dokter die zich bezighoudt met het verwijderen van een verminkt oog.
De grote kwaal in de eerste wereldoorlog was de amputaties. Deze gebeurden zonder verdoving : een cognac vooraf en een regel tussen de tanden ! !

We eindigen het bezoek aan het Memoriaal Museum in de keuken van het kasteel.
Even een stukje geschiedenis van dit kasteel en de familie Eweins die het bewoonde.
Tijdens de oorlog vluchtte het gezin naar Aubervilliers in de omgeving van Parijs.
In 1919 kwam Emanuel Eweins met zijn gezin terug naar Zonnebeke. Aanvankelijk woonden ze in een dubbele barak bij de kerk. Hij laat eerst een conciërgewoning optrekken langs de Ieperstraat die hijzelf gedurende enkele jaren betrok en ondertussen liet hij een nieuw kasteel bouwen in Normandische stijl, dus in vakwerkbouw, waarbij het houtskelet door een betonstructuur geïmiteerd werd. Het was pas voltooid in 1931 (de poort). Bruggeling Theo Raison was de architect.

 

Na de oorlog bouwden de boeren hun huis opnieuw op, heel dikwijl aan de overkant van de straat.
In de oorlog waren veel boeren naar Normandië vertrokken, ze wisten van de "vlasfakteurs" dat daar veel boerderijen leeg stonden.

Als slot van het bezoek aan dit museum deze affiche "Leening der Nationale Herstelling". en dit om in de stijl van het bankwezen te blijven !!!

 

Met veel dank aan onze uitstekende gidsen ! !

Hieronder enkele foto's (groepsfoto) genomen op de trappen van het kasteel na ons museumbezoek.
Terug naar "algemene bladzijde Tommy Tucker Fietstocht"
 

SITEMAP